OSFER s.r.o.
Prúdová 12
040 01 Košice


Obchodný register Okresného súdu Košice I., oddiel Sro, Vložka číslo 84/V

IČO : 00691542
IČ DPH : SK2020484499OSFER s.r.o., Košice je držiteľom certifikátu
STN EN ISO 9001/ EN ISO 9001:2001


 
 
 
Úvod  |  Profil  |  Činnosť  |  Technika  |  Referencie  |  Kontakt
 
Copyright © OSFER spol. s r.o., realizácia: activemedia, tento web využíva administračný systém admin_activemedia.
 
Počet návštev: