Realizované projekty

Vodorovnému dopravnému značeniu sa venujeme už viac ako 30 ROKOV. Počas tohto obdobia sme pre našich klientov zabezpečili množstvo dopravných značení pre rôzne druhy ciest a komunikácií na celom území Slovenskej republiky.

V posledných rokoch sme REALIZOVALI TIETO PROJEKTY:

Diaľničné úseky a rýchlostné komunikácie

Cesty I., II. a III. triedy a miestne komunikácie

Podnikové a ostatné komunikácie

Prostredníctvom subdodávateľov navyše realizujeme aj pravidelné obnovy a nové úseky diaľnic, rýchlostných komunikácií a cestách I. , II. a III. triedy pre spoločnosti: Hakom, s.r.o.; VÁHOSTAV-SK, a.s.; Doprastav, a.s.; COLAS Slovakia, a.s.; STRABAG s.r.o.; Metrostav Slovakia a.s.; Skanska SK, a.s.; EUROVIA SK, a.s.; VIAKORP s.r.o.; STOPING, s.r.o; „Združenie OVČIARSKO“; „Združenie R2 Pstruša–Kriváň“; „Združenie R2 Z-P, CCC Chemkostav IS“; „Združenie D1 Fričovce – Svinia“.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim

Vahostav

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim

Doprastav

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim

Eurovia